Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Jaarverslag 2020
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Trend aantal dierproeven

Over de periode 2001-2020 is het aantal dierproeven dat is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht gedaald van 51.900 naar 20.433. Vooral in de periode 2010-2014 was er een flinke afname van het aantal dierproeven. De laatste jaren vlakt de daling af. Dit jaar zien we zelfs een lichte stijging, van 19.078 naar 20.433.


Vanwege de coronapandemie en de effecten die dit had op onderzoek en onderwijs, was 2020 een complex jaar. Als gevolg van de lockdown konden er minder onderzoekers naar de laboratoria komen. Onderzoek werd uitgesteld en onderwijs werd tijdelijk gestaakt. Daardoor zijn er minder dierproeven gedaan dan gepland. In verband met de beperkingen werd het fokken van proefdieren tijdelijk geminimaliseerd. Er zijn geen dierproeven voortijdig afgebroken of dieren gedood enkel en alleen vanwege coronabeperkingen.

In 2020 werden er bijna 3.000 minder dierproeven met muizen gedaan dan in 2019. Het is moeilijk aan te geven of dit volledig en alleen het gevolg is van de lockdown. Tegelijkertijd zijn er ruim 600 honden en katten meer gebruikt in onderzoek naar de verspreiding van COVID-19. Dit betrof het afnemen van wat bloed en van wat vocht uit de keel en de anus bij honden en katten in dierenartsenpraktijken, huishoudens en asielen.

Daarnaast zijn er enkele andere grootschalige studies opgestart die de stijging mede veroorzaken: onderzoek met zebravissen naar de invloed van chemische stoffen op stofwisselingsziekten en onderzoek met kippen naar infectieziekten en gedrag.

Trend aantal dierproeven
UMC Utrecht
Universiteit Utrecht