Jaarcijfers

De jaarcijfers laten precies zien hoeveel dierproeven er gedaan zijn met hoeveel proefdieren.

Jaarverslag 2020
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Herplaatst

De in 2019 gestarte pilot om overtollige knaagdieren te laten adopteren werd geëvalueerd en omgezet naar staand beleid. Voortaan krijgen alle overtollige dieren een kans op herplaatsing als dat mogelijk is, rekening houdend met veiligheid, welzijn en gezondheid van mens en dier. De meeste van deze dieren zijn gefokt als proefdier, maar niet daadwerkelijk voor een dierproef ingezet. Het gaat voornamelijk om muizen en ratten.

Genetisch gewijzigde dieren mogen op grond van wetgeving niet worden herplaatst. Andere herplaatsingscriteria zijn onder meer dat de dieren niet te oud of te jong mogen zijn, dat de dieren gezond zijn, dat ze gesocialiseerd zijn, dat ze geen gedragsafwijkingen vertonen die niet verenigbaar zijn met uitplaatsing, en dat ze in groepen van minimaal 2 dieren herplaatst worden.

De samenwerking met Animal Rights, Het Knagertje en de Dierenbescherming werd voortgezet. De laatste heeft inmiddels een permanente plaats ingeruimd voor ex-proefdieren op de adoptiewebsite IkZoekBaas. Met de dieren gaat een gezondheidsverklaring mee, ondertekend door een dierenarts of een andere deskundige. De adoptant tekent een herplaatsingsovereenkomst en krijg informatie over de dieren.


Notice: Undefined variable: imageAlt in /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/cache/4b137a5980cb73de5e8632ada301c793312dc6c2.php on line 4

Call Stack:
  0.0004   420728  1. {main}() /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/tightenco/jigsaw/jigsaw:0
  0.0215  2640416  2. Symfony\Component\Console\Application->run($input = ???, $output = ???) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/tightenco/jigsaw/jigsaw:14
  0.0409  2740496  3. Symfony\Component\Console\Application->doRun($input = class Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput { private $tokens = [0 => 'build', 1 => '-q', 2 => 'production']; private $parsed = []; protected $definition = class Symfony\Component\Console\Input\InputDefinition { private $arguments = [...]; private $requiredCount = 1; private $hasAnArrayArgument = FALSE; private $hasOptional = TRUE; private $options = [...]; private $shortcuts = [...] }; protected $stream = NULL; protected $options = ['quiet' => TRUE]; protected $arguments = ['command' => 'build', 'env' => 'production']; protected $interactive = FALSE }, $output = class Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput { private $stderr = class Symfony\Component\Console\Output\StreamOutput { private $stream = resource(98) of type (stream); private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}verbosity = 16; private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}formatter = class Symfony\Component\Console\Formatter\OutputFormatter { ... } }; private $consoleSectionOutputs = []; private ${Symfony\Component\Console\Output\StreamOutput}stream = resource(97) of type (stream); private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}verbosity = 16; private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}formatter = class Symfony\Component\Console\Formatter\OutputFormatter { private $decorated = FALSE; private $styles = [...]; private $styleStack = class Symfony\Component\Console\Formatter\OutputFormatterStyleStack { ... } } }) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/symfony/console/Application.php:149
  0.0424  2826568  4. Symfony\Component\Console\Application->doRunCommand($command = class TightenCo\Jigsaw\Console\BuildCommand { private $app = class Illuminate\Container\Container { protected $resolved = [...]; protected $bindings = [...]; protected $methodBindings = [...]; protected $instances = [...]; protected $aliases = [...]; protected $abstractAliases = [...]; protected $extenders = [...]; protected $tags = [...]; protected $buildStack = [...]; protected $with = [...]; public $contextual = [...]; protected $reboundCallbacks = [...]; protected $globalResolvingCallbacks = [...]; protected $globalAfterResolvingCallbacks = [...]; protected $resolvingCallbacks = [...]; protected $afterResolvingCallbacks = [...] }; private $consoleOutput = class TightenCo\Jigsaw\Console\ConsoleOutput { protected $progressBars = [...]; protected $sections = class Illuminate\Support\Collection { ... }; private ${Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput}stderr = class Symfony\Component\Console\Output\StreamOutput { ... }; private ${Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput}consoleSectionOutputs = [...]; private ${Symfony\Component\Console\Output\StreamOutput}stream = resource(77) of type (stream); private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}verbosity = 16; private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}formatter = class Symfony\Component\Console\Formatter\OutputFormatter { ... } }; private ${Symfony\Component\Console\Command\Command}application = class Symfony\Component\Console\Application { private $commands = [...]; private $wantHelps = FALSE; private $runningCommand = ...; private $name = 'Jigsaw'; private $version = '1.3.0'; private $commandLoader = NULL; private $catchExceptions = TRUE; private $autoExit = TRUE; private $definition = class Symfony\Component\Console\Input\InputDefinition { ... }; private $helperSet = class Symfony\Component\Console\Helper\HelperSet { ... }; private $dispatcher = NULL; private $terminal = class Symfony\Component\Console\Terminal { ... }; private $defaultCommand = 'list'; private $singleCommand = FALSE; private $initialized = TRUE }; private ${Symfony\Component\Console\Command\Command}name = 'build'; private ${Symfony\Component\Console\Command\Command}processTitle = NULL; private ${Symfony\Component\Console\Command\Command}aliases = []; private ${Symfony\Component\Console\Command\Command}definition = class Symfony\Component\Console\Input\InputDefinition { private $arguments = [...]; private $requiredCount = 1; private $hasAnArrayArgument = FALSE; private $hasOptional = TRUE; private $options = [...]; private $shortcuts = [...] }; private ${Symfony\Component\Console\Command\Command}hidden = FALSE; private ${Symfony\Component\Console\Command\Command}help = NULL; private ${Symfony\Component\Console\Command\Command}description = 'Build your site.'; private ${Symfony\Component\Console\Command\Command}ignoreValidationErrors = FALSE; private ${Symfony\Component\Console\Command\Command}applicationDefinitionMerged = TRUE; private ${Symfony\Component\Console\Command\Command}applicationDefinitionMergedWithArgs = TRUE; private ${Symfony\Component\Console\Command\Command}code = NULL; private ${Symfony\Component\Console\Command\Command}synopsis = ['short' => 'build [options] [--] [<env>]', 'long' => 'build [--pretty PRETTY] [-c|--cache [CACHE]] [--] [<env>]']; private ${Symfony\Component\Console\Command\Command}usages = []; private ${Symfony\Component\Console\Command\Command}helperSet = class Symfony\Component\Console\Helper\HelperSet { private $helpers = [...]; private $command = NULL }; public $input = class Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput { private $tokens = [...]; private $parsed = [...]; protected $definition = class Symfony\Component\Console\Input\InputDefinition { ... }; protected $stream = NULL; protected $options = [...]; protected $arguments = [...]; protected $interactive = FALSE }; public $output = class Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput { private $stderr = class Symfony\Component\Console\Output\StreamOutput { ... }; private $consoleSectionOutputs = [...]; private ${Symfony\Component\Console\Output\StreamOutput}stream = resource(97) of type (stream); private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}verbosity = 16; private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}formatter = class Symfony\Component\Console\Formatter\OutputFormatter { ... } }; public $console = class TightenCo\Jigsaw\Console\ConsoleSession { protected $input = class Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput { ... }; protected $output = class Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput { ... }; protected $question = class Symfony\Component\Console\Helper\QuestionHelper { ... } } }, $input = class Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput { private $tokens = [0 => 'build', 1 => '-q', 2 => 'production']; private $parsed = []; protected $definition = class Symfony\Component\Console\Input\InputDefinition { private $arguments = [...]; private $requiredCount = 1; private $hasAnArrayArgument = FALSE; private $hasOptional = TRUE; private $options = [...]; private $shortcuts = [...] }; protected $stream = NULL; protected $options = ['quiet' => TRUE]; protected $arguments = ['command' => 'build', 'env' => 'production']; protected $interactive = FALSE }, $output = class Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput { private $stderr = class Symfony\Component\Console\Output\StreamOutput { private $stream = resource(98) of type (stream); private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}verbosity = 16; private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}formatter = class Symfony\Component\Console\Formatter\OutputFormatter { ... } }; private $consoleSectionOutputs = []; private ${Symfony\Component\Console\Output\StreamOutput}stream = resource(97) of type (stream); private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}verbosity = 16; private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}formatter = class Symfony\Component\Console\Formatter\OutputFormatter { private $decorated = FALSE; private $styles = [...]; private $styleStack = class Symfony\Component\Console\Formatter\OutputFormatterStyleStack { ... } } }) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/symfony/console/Application.php:273
  0.0424  2826568  5. TightenCo\Jigsaw\Console\BuildCommand->run($input = class Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput { private $tokens = [0 => 'build', 1 => '-q', 2 => 'production']; private $parsed = []; protected $definition = class Symfony\Component\Console\Input\InputDefinition { private $arguments = [...]; private $requiredCount = 1; private $hasAnArrayArgument = FALSE; private $hasOptional = TRUE; private $options = [...]; private $shortcuts = [...] }; protected $stream = NULL; protected $options = ['quiet' => TRUE]; protected $arguments = ['command' => 'build', 'env' => 'production']; protected $interactive = FALSE }, $output = class Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput { private $stderr = class Symfony\Component\Console\Output\StreamOutput { private $stream = resource(98) of type (stream); private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}verbosity = 16; private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}formatter = class Symfony\Component\Console\Formatter\OutputFormatter { ... } }; private $consoleSectionOutputs = []; private ${Symfony\Component\Console\Output\StreamOutput}stream = resource(97) of type (stream); private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}verbosity = 16; private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}formatter = class Symfony\Component\Console\Formatter\OutputFormatter { private $decorated = FALSE; private $styles = [...]; private $styleStack = class Symfony\Component\Console\Formatter\OutputFormatterStyleStack { ... } } }) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/symfony/console/Application.php:921
  0.0426  2827968  6. TightenCo\Jigsaw\Console\BuildCommand->execute($input = class Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput { private $tokens = [0 => 'build', 1 => '-q', 2 => 'production']; private $parsed = []; protected $definition = class Symfony\Component\Console\Input\InputDefinition { private $arguments = [...]; private $requiredCount = 1; private $hasAnArrayArgument = FALSE; private $hasOptional = TRUE; private $options = [...]; private $shortcuts = [...] }; protected $stream = NULL; protected $options = ['quiet' => TRUE]; protected $arguments = ['command' => 'build', 'env' => 'production']; protected $interactive = FALSE }, $output = class Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput { private $stderr = class Symfony\Component\Console\Output\StreamOutput { private $stream = resource(98) of type (stream); private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}verbosity = 16; private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}formatter = class Symfony\Component\Console\Formatter\OutputFormatter { ... } }; private $consoleSectionOutputs = []; private ${Symfony\Component\Console\Output\StreamOutput}stream = resource(97) of type (stream); private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}verbosity = 16; private ${Symfony\Component\Console\Output\Output}formatter = class Symfony\Component\Console\Formatter\OutputFormatter { private $decorated = FALSE; private $styles = [...]; private $styleStack = class Symfony\Component\Console\Formatter\OutputFormatterStyleStack { ... } } }) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/symfony/console/Command/Command.php:255
  0.0428  2838992  7. TightenCo\Jigsaw\Console\BuildCommand->fire() /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/tightenco/jigsaw/src/Console/Command.php:21
  0.0583  4301240  8. TightenCo\Jigsaw\Jigsaw->build($env = 'production', $useCache = FALSE) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/tightenco/jigsaw/src/Console/BuildCommand.php:59
  0.0784  5035016  9. TightenCo\Jigsaw\Jigsaw->buildSite($useCache = FALSE) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/tightenco/jigsaw/src/Jigsaw.php:33
  0.0785  5035016 10. TightenCo\Jigsaw\SiteBuilder->build($source = '/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/source', $destination = '/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/build_production', $siteData = class TightenCo\Jigsaw\SiteData { protected $items = ['page' => class TightenCo\Jigsaw\IterableObject { ... }, 'accountability' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'v3' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'numbers' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'trends' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }] }) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/tightenco/jigsaw/src/Jigsaw.php:54
  0.0789  5034968 11. TightenCo\Jigsaw\SiteBuilder->generateFiles($source = '/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/source', $siteData = class TightenCo\Jigsaw\SiteData { protected $items = ['page' => class TightenCo\Jigsaw\IterableObject { ... }, 'accountability' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'v3' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'numbers' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'trends' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }] }) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/tightenco/jigsaw/src/SiteBuilder.php:36
  0.1034  5599696 12. Illuminate\Support\Collection->flatMap($callback = class Closure { public $static = ['siteData' => class TightenCo\Jigsaw\SiteData { ... }]; public $this = class TightenCo\Jigsaw\SiteBuilder { private $cachePath = '/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/cache'; private $files = class TightenCo\Jigsaw\File\Filesystem { ... }; private $handlers = [...]; private $outputPathResolver = class TightenCo\Jigsaw\PathResolvers\PrettyOutputPathResolver { ... }; private $consoleOutput = class TightenCo\Jigsaw\Console\ConsoleOutput { ... }; private $useCache = FALSE }; public $parameter = ['$file' => '<required>'] }) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/tightenco/jigsaw/src/SiteBuilder.php:85
  0.1034  5599696 13. Illuminate\Support\Collection->map($callback = class Closure { public $static = ['siteData' => class TightenCo\Jigsaw\SiteData { ... }]; public $this = class TightenCo\Jigsaw\SiteBuilder { private $cachePath = '/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/cache'; private $files = class TightenCo\Jigsaw\File\Filesystem { ... }; private $handlers = [...]; private $outputPathResolver = class TightenCo\Jigsaw\PathResolvers\PrettyOutputPathResolver { ... }; private $consoleOutput = class TightenCo\Jigsaw\Console\ConsoleOutput { ... }; private $useCache = FALSE }; public $parameter = ['$file' => '<required>'] }) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/illuminate/support/Collection.php:1215
  0.1034  5620232 14. array_map($callback = class Closure { public $static = ['siteData' => class TightenCo\Jigsaw\SiteData { ... }]; public $this = class TightenCo\Jigsaw\SiteBuilder { private $cachePath = '/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/cache'; private $files = class TightenCo\Jigsaw\File\Filesystem { ... }; private $handlers = [...]; private $outputPathResolver = class TightenCo\Jigsaw\PathResolvers\PrettyOutputPathResolver { ... }; private $consoleOutput = class TightenCo\Jigsaw\Console\ConsoleOutput { ... }; private $useCache = FALSE }; public $parameter = ['$file' => '<required>'] }, $arrays = [0 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 1 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 2 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 3 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 4 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 5 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 6 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 7 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 8 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 9 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 10 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 11 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 12 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 13 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 14 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 15 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 16 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 17 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 18 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 19 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 20 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 21 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 22 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 23 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 24 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 25 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 26 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 27 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 28 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 29 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 30 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 31 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 32 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 33 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 34 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 35 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 36 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 37 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 38 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 39 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 40 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 41 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 42 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 43 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 44 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 45 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 46 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 47 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 48 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 49 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 50 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 51 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 52 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 53 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 54 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 55 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 56 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 57 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 58 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 59 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 60 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 61 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 62 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 63 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 64 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 65 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 66 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 67 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 68 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 69 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 70 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 71 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 72 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 73 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 74 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 75 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 76 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 77 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 78 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 79 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 80 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 81 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 82 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 83 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 84 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 85 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 86 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 87 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 88 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 89 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 90 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 91 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 92 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 93 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 94 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 95 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 96 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 97 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 98 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 99 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 100 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 101 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 102 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 103 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 104 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 105 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 106 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 107 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 108 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 109 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 110 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 111 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 112 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 113 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 114 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 115 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 116 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 117 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 118 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 119 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 120 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 121 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 122 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 123 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 124 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 125 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 126 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, 127 => class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { ... }; protected $extraBladeExtensions = [...] }, ...], [0 => 0, 1 => 1, 2 => 2, 3 => 3, 4 => 4, 5 => 5, 6 => 6, 7 => 7, 8 => 8, 9 => 9, 10 => 10, 11 => 11, 12 => 12, 13 => 13, 14 => 14, 15 => 15, 16 => 16, 17 => 17, 18 => 18, 19 => 19, 20 => 20, 21 => 21, 22 => 22, 23 => 23, 24 => 24, 25 => 25, 26 => 26, 27 => 27, 28 => 28, 29 => 29, 30 => 30, 31 => 31, 32 => 32, 33 => 33, 34 => 34, 35 => 35, 36 => 36, 37 => 37, 38 => 38, 39 => 39, 40 => 40, 41 => 41, 42 => 42, 43 => 43, 44 => 44, 45 => 45, 46 => 46, 47 => 47, 48 => 48, 49 => 49, 50 => 50, 51 => 51, 52 => 52, 53 => 53, 54 => 54, 55 => 55, 56 => 56, 57 => 57, 58 => 58, 59 => 59, 60 => 60, 61 => 61, 62 => 62, 63 => 63, 64 => 64, 65 => 65, 66 => 66, 67 => 67, 68 => 68, 69 => 69, 70 => 70, 71 => 71, 72 => 72, 73 => 73, 74 => 74, 75 => 75, 76 => 76, 77 => 77, 78 => 78, 79 => 79, 80 => 80, 81 => 81, 82 => 82, 83 => 83, 84 => 84, 85 => 85, 86 => 86, 87 => 87, 88 => 88, 89 => 89, 90 => 90, 91 => 91, 92 => 92, 93 => 93, 94 => 94, 95 => 95, 96 => 96, 97 => 97, 98 => 98, 99 => 99, 100 => 100, 101 => 101, 102 => 102, 103 => 103, 104 => 104, 105 => 105, 106 => 106, 107 => 107, 108 => 108, 109 => 109, 110 => 110, 111 => 111, 112 => 112, 113 => 113, 114 => 114, 115 => 115, 116 => 116, 117 => 117, 118 => 118, 119 => 119, 120 => 120, 121 => 121, 122 => 122, 123 => 123, 124 => 124, 125 => 125, 126 => 126, 127 => 127, ...]) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/illuminate/support/Collection.php:1120
  0.2916  6266824 15. TightenCo\Jigsaw\SiteBuilder->TightenCo\Jigsaw\{closure:/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/tightenco/jigsaw/src/SiteBuilder.php:81-85}($file = class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { private $relativePath = '_numbers'; private $relativePathname = '_numbers/6-herplaatst.blade.php'; private ${SplFileInfo}pathName = '/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/source/_numbers/6-herplaatst.blade.php'; private ${SplFileInfo}fileName = '6-herplaatst.blade.php' }; protected $extraBladeExtensions = [0 => 'js', 1 => 'json', 2 => 'xml', 3 => 'rss', 4 => 'atom', 5 => 'txt', 6 => 'text', 7 => 'html'] }, 104) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/illuminate/support/Collection.php:1120
  0.2916  6266824 16. TightenCo\Jigsaw\SiteBuilder->handle($file = class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { private $relativePath = '_numbers'; private $relativePathname = '_numbers/6-herplaatst.blade.php'; private ${SplFileInfo}pathName = '/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/source/_numbers/6-herplaatst.blade.php'; private ${SplFileInfo}fileName = '6-herplaatst.blade.php' }; protected $extraBladeExtensions = [0 => 'js', 1 => 'json', 2 => 'xml', 3 => 'rss', 4 => 'atom', 5 => 'txt', 6 => 'text', 7 => 'html'] }, $siteData = class TightenCo\Jigsaw\SiteData { protected $items = ['page' => class TightenCo\Jigsaw\IterableObject { ... }, 'accountability' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'v3' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'numbers' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'trends' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }] }) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/tightenco/jigsaw/src/SiteBuilder.php:84
  0.2917  6268368 17. TightenCo\Jigsaw\Handlers\CollectionItemHandler->handle($file = class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { private $relativePath = '_numbers'; private $relativePathname = '_numbers/6-herplaatst.blade.php'; private ${SplFileInfo}pathName = '/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/source/_numbers/6-herplaatst.blade.php'; private ${SplFileInfo}fileName = '6-herplaatst.blade.php' }; protected $extraBladeExtensions = [0 => 'js', 1 => 'json', 2 => 'xml', 3 => 'rss', 4 => 'atom', 5 => 'txt', 6 => 'text', 7 => 'html'] }, $pageData = class TightenCo\Jigsaw\PageData { protected $items = ['accountability' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'v3' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'numbers' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'trends' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'page' => class TightenCo\Jigsaw\Collection\CollectionItem { ... }] }) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/tightenco/jigsaw/src/SiteBuilder.php:112
  0.2918  6267832 18. TightenCo\Jigsaw\Handlers\BladeHandler->handleCollectionItem($file = class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { private $relativePath = '_numbers'; private $relativePathname = '_numbers/6-herplaatst.blade.php'; private ${SplFileInfo}pathName = '/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/source/_numbers/6-herplaatst.blade.php'; private ${SplFileInfo}fileName = '6-herplaatst.blade.php' }; protected $extraBladeExtensions = [0 => 'js', 1 => 'json', 2 => 'xml', 3 => 'rss', 4 => 'atom', 5 => 'txt', 6 => 'text', 7 => 'html'] }, $pageData = class TightenCo\Jigsaw\PageData { protected $items = ['accountability' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'v3' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'numbers' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'trends' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'page' => class TightenCo\Jigsaw\Collection\CollectionItem { ... }] }) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/tightenco/jigsaw/src/Handlers/CollectionItemHandler.php:50
  0.2919  6258104 19. TightenCo\Jigsaw\Handlers\BladeHandler->buildOutput($file = class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { private $relativePath = '_numbers'; private $relativePathname = '_numbers/6-herplaatst.blade.php'; private ${SplFileInfo}pathName = '/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/source/_numbers/6-herplaatst.blade.php'; private ${SplFileInfo}fileName = '6-herplaatst.blade.php' }; protected $extraBladeExtensions = [0 => 'js', 1 => 'json', 2 => 'xml', 3 => 'rss', 4 => 'atom', 5 => 'txt', 6 => 'text', 7 => 'html'] }, $pageData = class TightenCo\Jigsaw\PageData { protected $items = ['accountability' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'v3' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'numbers' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'trends' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'page' => class TightenCo\Jigsaw\Collection\CollectionItem { ... }] }) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/tightenco/jigsaw/src/Handlers/BladeHandler.php:35
  0.2919  6258336 20. TightenCo\Jigsaw\Handlers\BladeHandler->renderWithFrontMatter($file = class TightenCo\Jigsaw\File\InputFile { protected $file = class Symfony\Component\Finder\SplFileInfo { private $relativePath = '_numbers'; private $relativePathname = '_numbers/6-herplaatst.blade.php'; private ${SplFileInfo}pathName = '/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/source/_numbers/6-herplaatst.blade.php'; private ${SplFileInfo}fileName = '6-herplaatst.blade.php' }; protected $extraBladeExtensions = [0 => 'js', 1 => 'json', 2 => 'xml', 3 => 'rss', 4 => 'atom', 5 => 'txt', 6 => 'text', 7 => 'html'] }, $pageData = class TightenCo\Jigsaw\PageData { protected $items = ['accountability' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'v3' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'numbers' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'trends' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'page' => class TightenCo\Jigsaw\Collection\CollectionItem { ... }] }) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/tightenco/jigsaw/src/Handlers/BladeHandler.php:55
  0.2923  6258496 21. TightenCo\Jigsaw\Handlers\BladeHandler->render($path = '/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/cache/410095c57d371330eaa68ef5dbc1682678f68832.blade.php', $pageData = class TightenCo\Jigsaw\PageData { protected $items = ['accountability' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'v3' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'numbers' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'trends' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'page' => class TightenCo\Jigsaw\Collection\CollectionItem { ... }] }) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/tightenco/jigsaw/src/Handlers/BladeHandler.php:88
  0.2923  6258496 22. TightenCo\Jigsaw\View\ViewRenderer->render($path = '/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/cache/410095c57d371330eaa68ef5dbc1682678f68832.blade.php', $data = class TightenCo\Jigsaw\PageData { protected $items = ['accountability' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'v3' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'numbers' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'trends' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { ... }, 'page' => class TightenCo\Jigsaw\Collection\CollectionItem { ... }] }) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/tightenco/jigsaw/src/Handlers/BladeHandler.php:77
  0.2924  6258656 23. Illuminate\View\View->render($callback = ???) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/tightenco/jigsaw/src/View/ViewRenderer.php:39
  0.2924  6258656 24. Illuminate\View\View->renderContents() /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/illuminate/view/View.php:90
  0.2924  6258656 25. Illuminate\View\View->getContents() /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/illuminate/view/View.php:125
  0.2925  6259032 26. Illuminate\View\Engines\CompilerEngine->get($path = '/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/cache/410095c57d371330eaa68ef5dbc1682678f68832.blade.php', $data = ['__env' => class Illuminate\View\Factory { protected $engines = class Illuminate\View\Engines\EngineResolver { ... }; protected $finder = class Illuminate\View\FileViewFinder { ... }; protected $events = class TightenCo\Jigsaw\Events\FakeDispatcher { ... }; protected $container = NULL; protected $shared = [...]; protected $extensions = [...]; protected $composers = [...]; protected $renderCount = 2; protected $componentStack = [...]; protected $componentData = [...]; protected $slots = [...]; protected $slotStack = [...]; protected $sections = [...]; protected $sectionStack = [...]; protected $loopsStack = [...]; protected $pushes = [...]; protected $prepends = [...]; protected $pushStack = [...]; protected $translationReplacements = [...] }, 'accountability' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { protected $items = [...] }, 'v3' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { protected $items = [...] }, 'numbers' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { protected $items = [...] }, 'trends' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { protected $items = [...] }, 'page' => class TightenCo\Jigsaw\Collection\CollectionItem { private $collection = class TightenCo\Jigsaw\Collection\Collection { ... }; protected $items = [...]; public $_content = NULL }]) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/illuminate/view/View.php:142
  0.2940  6259032 27. Illuminate\View\Engines\CompilerEngine->evaluatePath($__path = '/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/cache/7adf5ba2347c64d22a82335cd4df73070bf52833.php', $__data = ['__env' => class Illuminate\View\Factory { protected $engines = class Illuminate\View\Engines\EngineResolver { ... }; protected $finder = class Illuminate\View\FileViewFinder { ... }; protected $events = class TightenCo\Jigsaw\Events\FakeDispatcher { ... }; protected $container = NULL; protected $shared = [...]; protected $extensions = [...]; protected $composers = [...]; protected $renderCount = 2; protected $componentStack = [...]; protected $componentData = [...]; protected $slots = [...]; protected $slotStack = [...]; protected $sections = [...]; protected $sectionStack = [...]; protected $loopsStack = [...]; protected $pushes = [...]; protected $prepends = [...]; protected $pushStack = [...]; protected $translationReplacements = [...] }, 'accountability' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { protected $items = [...] }, 'v3' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { protected $items = [...] }, 'numbers' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { protected $items = [...] }, 'trends' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { protected $items = [...] }, 'page' => class TightenCo\Jigsaw\Collection\CollectionItem { private $collection = class TightenCo\Jigsaw\Collection\Collection { ... }; protected $items = [...]; public $_content = NULL }]) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/illuminate/view/Engines/CompilerEngine.php:59
  0.2943  6284200 28. include('/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/cache/7adf5ba2347c64d22a82335cd4df73070bf52833.php') /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/illuminate/view/Engines/PhpEngine.php:43
  0.2947  6299536 29. Illuminate\View\View->render($callback = ???) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/cache/7adf5ba2347c64d22a82335cd4df73070bf52833.php:24
  0.2947  6299536 30. Illuminate\View\View->renderContents() /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/illuminate/view/View.php:90
  0.2947  6299536 31. Illuminate\View\View->getContents() /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/illuminate/view/View.php:125
  0.2947  6300232 32. Illuminate\View\Engines\CompilerEngine->get($path = '/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/source/_components/content-image.blade.php', $data = ['__env' => class Illuminate\View\Factory { protected $engines = class Illuminate\View\Engines\EngineResolver { ... }; protected $finder = class Illuminate\View\FileViewFinder { ... }; protected $events = class TightenCo\Jigsaw\Events\FakeDispatcher { ... }; protected $container = NULL; protected $shared = [...]; protected $extensions = [...]; protected $composers = [...]; protected $renderCount = 2; protected $componentStack = [...]; protected $componentData = [...]; protected $slots = [...]; protected $slotStack = [...]; protected $sections = [...]; protected $sectionStack = [...]; protected $loopsStack = [...]; protected $pushes = [...]; protected $prepends = [...]; protected $pushStack = [...]; protected $translationReplacements = [...] }, 'obLevel' => 0, 'accountability' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { protected $items = [...] }, 'v3' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { protected $items = [...] }, 'numbers' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { protected $items = [...] }, 'trends' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { protected $items = [...] }, 'page' => class TightenCo\Jigsaw\Collection\CollectionItem { private $collection = class TightenCo\Jigsaw\Collection\Collection { ... }; protected $items = [...]; public $_content = NULL }, 'image' => '/assets/images/content/herplaatst.png']) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/illuminate/view/View.php:142
  0.2948  6300392 33. Illuminate\View\Engines\CompilerEngine->evaluatePath($__path = '/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/cache/4b137a5980cb73de5e8632ada301c793312dc6c2.php', $__data = ['__env' => class Illuminate\View\Factory { protected $engines = class Illuminate\View\Engines\EngineResolver { ... }; protected $finder = class Illuminate\View\FileViewFinder { ... }; protected $events = class TightenCo\Jigsaw\Events\FakeDispatcher { ... }; protected $container = NULL; protected $shared = [...]; protected $extensions = [...]; protected $composers = [...]; protected $renderCount = 2; protected $componentStack = [...]; protected $componentData = [...]; protected $slots = [...]; protected $slotStack = [...]; protected $sections = [...]; protected $sectionStack = [...]; protected $loopsStack = [...]; protected $pushes = [...]; protected $prepends = [...]; protected $pushStack = [...]; protected $translationReplacements = [...] }, 'obLevel' => 0, 'accountability' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { protected $items = [...] }, 'v3' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { protected $items = [...] }, 'numbers' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { protected $items = [...] }, 'trends' => class TightenCo\Jigsaw\PageVariable { protected $items = [...] }, 'page' => class TightenCo\Jigsaw\Collection\CollectionItem { private $collection = class TightenCo\Jigsaw\Collection\Collection { ... }; protected $items = [...]; public $_content = NULL }, 'image' => '/assets/images/content/herplaatst.png']) /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/illuminate/view/Engines/CompilerEngine.php:59
  0.2948  6318504 34. include('/Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/cache/4b137a5980cb73de5e8632ada301c793312dc6c2.php') /Users/roywulms/Documents/Projecten/dierproeven/dierproeven2020/vendor/illuminate/view/Engines/PhpEngine.php:43