Jaarverslag 2020
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Colofon

Dit is een uitgave van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht.

Redactie

Sid Bansidhar, Lidewij Jansen Van Galen, Monique Janssens, Wim de Leeuw, Sietske Oosterhoff, Jan van der Valk

Fotografie

Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, Echt Mooij Fotografie, Iris Sijbom, Sid Bansidhar, Thomas Dobber

Infographics en figuren

René Rikkers

Design en website

BrandBeat