3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Jaarverslag 2020
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Vermindering

Vermindering is het inzetten van zo min mogelijk proefdieren bij een optimale kwaliteit van wetenschap. Bijvoorbeeld: slimme statistische analyse, het gebruik van zowel mannelijke als vrouwelijke proefdieren, het combineren van experimenten en het meerdere keren gebruiken van dieren voor diergeneeskundig onderwijs. Wat deden wij dit jaar aan vermindering?

1

Marktplaats voor restweefsel

Het 3Rs-Centre, de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht en enkele onderzoekers werkten hard, onder andere met steun van het Utrechtse 3V-Stimuleringsfonds, aan het ontwikkelen van een digitale marktplaats voor proefdieren en restweefsel van dieren, zodat er minder proefdieren gedood hoeven te worden voor onderzoek op hun lichaamsweefsels. Na vastgelopen pogingen om bij een internationaal project aan te sluiten is besloten in eigen beheer een dergelijk systeem in het leven te roepen. Het nieuwe systeem is in een vergaand stadium en wordt in 2021 getest en in gebruik genomen.

2

Registratie vooraf

Preclinicaltrials.eu (PCT), waar onderzoekers vooraf werkprotocollen van dierproeven registreren ten behoeve van transparantie, kennisdeling en vermindering van diergebruik, werd in 2020 breder bekendgemaakt. Als gevolg van deze inspanningen stelt ZonMw in sommige onderzoeksdomeinen preregistratie voortaan als voorwaarde voor subsidie, en beveelt de KNAW preregistratie voortaan aan. Initiatiefnemer UMC Utrecht gaat preregistratie stapsgewijs invoeren voor preklinisch onderzoek. PCT won de Cochrane-REWARD second prize en de Johns Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing (CAAT) Science-based Refinement Award. Het ministerie van LNV kende subsidie toe voor 2021-2023.

3

Minder kippen

Door goede afstemming tussen afdelingen binnen de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht kon het aantal proefkippen worden verminderd. Verschillende studies naar kippenwelzijn werden gecombineerd. Door een goede planning van onderzoek naar het welzijn van kippen konden kippen na te zijn gedood bovendien voor nader onderzoek worden ingezet bij pathologie-onderwijs.