3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Jaarverslag 2020
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

3V & transitie

Aan dierproeven worden strenge eisen gesteld. Eén daarvan is dat er alles aan moet zijn gedaan om Vervanging, Vermindering en Verfijning te realiseren. Wij zien daar streng op toe. Zo werken wij bovendien mee aan de transitie naar proefdiervrije innovatie.

Thema's

Dierproeven Utrecht 3V & transitie

Veel van onze activiteiten van 2020 droegen bij aan 3V in totaal: Vervanging, Vermindering en Verfijning, en aan de transitie naar proefdiervrije innovatie. Die transitie houdt in dat het doen van dierproeven niet langer de standaard is bij biomedisch onderzoek en onderwijs. Uitgangspunt is hoe een wetenschappelijk vraagstuk het beste beantwoord kan worden. Dat vereist omdenken.

1

Advies en controle

Het 3Rs-Centre van de Universiteit Utrecht adviseert jaar in jaar uit onderzoekers over Vervanging, Vermindering en Verfijning. Samen met de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht controleert het 3Rs-Centre of de onderzoekers hierover ook daadwerkelijk uitgebreid verantwoording afleggen in hun projectvoorstellen voor dierproeven. Indien nodig wordt hierover advies gegeven.

2

3V-Stimuleringsfonds

Dit gezamenlijke fonds van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht kende een nieuwe ronde in 2020. Zes winnaars kregen subsidie, onder andere voor onderzoek naar betere huisvesting voor muizen die om medische of veiligheidsredenen tijdelijk alleen zitten, een proefdiervrij onderwijsmodel, een ziektemodel op een chip en een organoïde om hersenschade te bestuderen. De onderzoekers worden geïnterviewd voor de website van de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht. Twee voormalige winnaars presenteerden hun onderzoek in een webinar van het Britse NC3Rs.

3

PREPARE en ARRIVE

Ook in 2020 promootten we bij onze onderzoekers de richtlijnen PREPARE voor voorbereiding van dierproeven en ARRIVE voor publicatie ervan. Ze vormen op dit moment de gouden standaard om goede wetenschap te bevorderen. De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht is betrokken bij een internationaal initiatief om voorwaarden op te stellen die fondsen kunnen hanteren bij het verstrekken van onderzoekssubsidies. De voorwaarden, waaronder toepassing van ARRIVE en PREPARE, dragen bij aan een goede opzet en rapportage van preklinisch onderzoek.

4

Systematic Reviews

Hoewel er vanuit Utrecht dit jaar geen workshop Systematic Reviews of Animal Studies werden aangeboden, werd tweemaal een vergelijkbare workshop onder de aandacht gebracht die online bij anderen kon worden gevolgd. In de workshop leren onderzoekers op een systematische manier te analyseren wat er over een bepaald wetenschappelijk vraagstuk al bekend is in de literatuur.

5

Workshop Beter randomiseren van dierstudies

In het licht van het verbeteren van de kwaliteit van proefdieronderzoek organiseerde de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht een workshop ‘Beter randomiseren van dierstudies’ (de dieren willekeurig aan groepen toewijzen), in samenwerking met deskundige Cathalijn Leenaars.

6

LifeLong Learning

In 2019 is een pilot uitgevoerd met een cursus voor promovendi om de vaardigheden in het kwalitatief goed opzetten van dierproeven en het adequaat publiceren daarover te vergroten: My Animal Research: Experimental Design. Na enthousiaste ontvangst van de pilot werd de cursus in 2020 aangepast om vanaf 2021 structureel te worden gegeven en te worden opgenomen in het leertraject van alle promovendi die onderzoek doen met proefdieren. Ook werd er gewerkt aan een kennisclip over het belang van een goede studieopzet, die tevens als promotieclip voor de cursus dient. Bekijk de video

7

LERU

Een themagroep rond dierproeven van de League of European Research Universities (LERU) kwam in 2020 één keer bij elkaar. Zij besprak onder andere onderwijs, training, transparantie, openheid en verantwoord beheer van laboratoria. De groep publiceerde aanbevelingen om transparant te communiceren over dierproeven binnen de instellingen: Good Practice in Communicating Animal Research at Universities. De subgroep die zich specifiek bezighoudt met onderwijs en training hield ook een overleg. Hier besprak men proefdierkunde-onderwijs onder COVID-19-beperkingen.

8

Mastercursus

Met externe hulp, onder andere gemobiliseerd tijdens een helpathon van het landelijke programma Transitie Proefdiervrije Innovatie, wist de faculteit Diergeneeskunde in enkele maanden de nieuwe mastercursus Beter Science with Less Animal Experimentation uit de grond te stampen en bekend te maken onder studenten in de levenswetenschappen. De cursus was al snel vol en werd begin 2021 voor het eerst gegeven.