Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

Jaarverslag 2020
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Organisatiecultuur

De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht verzorgt alle interne communicatie met en tussen onderzoekers, biotechnici en dierverzorgers die met dierproeven en proefdieren te maken hebben. Hiermee bouwt zij permanent aan een zorgzame organisatiecultuur ('Culture of Care'). Zij is steeds in gesprek met alle betrokken partijen, van dierverzorger tot bestuurder. Door de coronacrisis werden bijeenkomsten eerst geannuleerd en later gedigitaliseerd, waardoor het totale aantal lager ligt dan andere jaren.

Cijfers interne communicatie 2020

2x

Introductie ‘Dierproeven in Utrecht’ voor nieuwe medewerkers

12x

Nieuwsbrief van voor Dierenwelzijn Utrecht

1x

Interne lezing over adoptie van knaagdieren

2x

Online minisymposium New 3Rs research

25x

Adviestraject met onderzoekers en docenten over proefopzet en 3V

2x

Online workshop RandoMice voor beter randomiseren proefdieren en verantwoorde keuze (dier)model

8x

Bezoek aan onderzoeks-afdeling voor informeren en afstemmen

25x

Auditbezoek aan dierenlaboratoria voor controle en advies (naast reguliere werkvloerbezoeken)