Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

Jaarverslag 2020
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Helder beleid

Het gezamenlijke beleid rond de omgang met proefdieren bij de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht wordt geformuleerd en gecontroleerd door de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht.


In 2020 werden diverse beleidsdocumenten herzien:

Aan het geheel herziene kwaliteitsbeleid werd een kwaliteitsjaarplan toegevoegd met actiepunten die in een jaarlijkse cyclus geëvalueerd en bijgesteld worden.

Kwaliteitsbeleid met kwaliteitsjaarplan

Het Beleid aanschaf en fok van proefdieren werd op een aantal punten herzien, waardoor de kans op onnodige fokoverschotten verder wordt verkleind. Ook werd een verplichting tot het invriezen van unieke foklijnen opgenomen.

Beleid aanschaf en fok van proefdieren
Dierproeven Beleid