Jaarcijfers

De jaarcijfers laten precies zien hoeveel dierproeven er gedaan zijn met hoeveel proefdieren.

Jaarverslag 2020
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Dierproeven per instelling en faculteit

Het UMC Utrecht deed minder dierproeven dan de Universiteit Utrecht. Binnen de Universiteit Utrecht werden de meeste dierproeven uitgevoerd door de faculteit Diergeneeskunde.

Infographic Dierproeven per instelling en faculteit

Binnen de faculteit Diergeneeskunde worden vooral dieren gebruikt voor onderwijs aan aankomend dierenartsen en dierproeven met landbouwhuisdieren onder praktijkomstandigheden, namelijk bij veehouderijen. In dat laatste geval gaat het om grote experimenten waarbij meer dieren worden ingezet dan bij experimenten in een laboratorium. De faculteit Bètawetenschappen (waaronder de departementen Farmacie en Biologie) doet relatief weinig dierproeven.